Home > Portfolio > Kancelari > BIC Stationery

BIC Stationery

BIC është një nga kompanitë lidere në botë për tregtimin e produkteve kancelarike, çakmakë, si edhe brisqe prej më shumë se 60 vjetësh.

Në qendër të çdo produkti që BIC ka, është vizioni për të krijuar diçka të thjeshtë, por të besueshme, e cila jep një zgjidhje për nevojat tona të përditshme.

Mënyra më e mirë për të mbajtur besnikërinë e klientit është ofrimi një produkti i cili përshtatet me kohën, por më e rëndësishmja, i cili ofron një performancë nga dita e parë e përdorimit deri në të fundit. Çdo stilolaps BIC® Cristal të jep të njëjtën ndjesi cilësie që në momentin e parë të përdorimit deri në të fundit, duke shkruar për më shumë se 2 km.

Shkruaj me shumë ngjyra, nënvizo, vizato ose ngjyros. Me produktet BIC të gjithë mund të gjejnë atë që kanë nevojë me një çmim të arsyeshëm, ku kombinohet cilësia dhe besueshmëria.