Home > PARTNERËT > Grafotisak

Grafotisak

Grafotisak është një kompani, e cila ka si aktivitet kryesor prodhimin e produkteve grafike dhe shpërndarjen e artikujve shkollorë, produkteve për zyra dhe materialeve grafike.

Si rrjedhojë e përshtatjes me trendet e fundit të teknologjisë, materialeve dhe potencialin njerëzor, është etiketuar si një përzgjedhje ekskluzive në më shumë se 15 vende në Evropë. Sot Grafotisak ka në treg rreth 15,000 produkte shkollore, zyre dhe grafike.

Përveç prodhimit, Grafotisak i përkushtohet vazhdimisht përmirësimit të kanalit të shpërndarjes nëpër klientë e furnitorë të ndryshëm. Për këtë arsye, përveç në Grude, ka hapur degë edhe në Sarajevë, Banja Luka dhe Tuzla.