Deli

Deli është prodhuesi më i madh në Azi në fushën e kancelarisë, me mbi 2000 produkte të cilat përshijnë të gjitha kategoritë e kësaj fushe.

E ndarë në 2 kategori kryesore, SHKOLLA dhe ZYRA, Deli është një nga konkurentët kryesorë të kancelarisë në tregun botëror, me prezencë në 100 shtete në 6 kontinente.

Pika më e fortë e Delit është inovacioni. Çdo vit rreth 400 ose më shumë produkte të reja e shumë cilësore hidhen në treg.