Home > Portfolio > Kancelari > Fornax

Fornax

Përfshin një grup produktesh si adeziv, hapëse vrimash, etiketa, dosje, tela makinash qepëse, zarfa, rul termik per kasat, dosje me mekanizëm, spirale për lidhje, si dhe material të tjera për zyrë. Fornax është një markë nën të cilën shiten produkte të cilësisë premium. Kjo markë përdor tekonlogjitë më të fundit, në të njëjtën kohë duke respektuar ambientin. Certifikimi që ka është pasqyrim i angazhimit të kësaj marke kundrejt cilësisë.