Seminar intensiv 1-ditor në Zyrat Qëndrore të M&D-së

Seminar intensiv 1-ditor: R.A.D.A.R: Arti i Shitjes Konsultative. 

Ky program me ndërveprim të lartë i siguron ekipit tuaj të shitjeve strategji shitjesh të testuara, që do të mundësojnë aftësimin e tyre në drejtimin e menjëhershëm të kërkesës për shitje. Përmes përdorimit të teknikave gjithëpërfshirëse të menaxhimit të teknologjisë, ne ishim në gjendje të arrinim rezultate të jashtëzakonshme.