Zgjerimi i magazinës siguron ruajtje më të efektshme

Me një sipërfaqe prej 17000 m² zgjerimi i magazinës sonë do të krijojë më shumë hapësirë, kapacitet, madje edhe ruajtje më efikase për të gjitha produktet tona në të njëjtën kohë. Më poshtë do të gjeni disa të dhëna të objektit tonë të ri.

  • Sipërfaqja e magazinës është mbi 17000 m2.
  • 18000 vende për paleta, të gjitha të etiketuara dhe pjesë e matricave të magazinës.
  • Magazinë doganore me kapacitet për 1000 paleta.
  • 35 poste të dedikuara për hyrje dhe dalje ku qarkullojnë prej 400 paleta në ditë. 
    Pajisjet tona për lëvizjen e materialeve përfshijnë kamionçina, pirunë, traspaletë elektrike dhe manuale.
  • Më shumë se 1300 fatura procesohen në ditë për më shumë se 4000 produkte. 
  • Zonë e përshtatur e dedikuar për etiketimin, stampimin dhe manipulimin e produkteve.