Home > Portfolio > HoReCa > Monkey Shoulder

Monkey Shoulder

Uiski Monkey Shoulder është një miksim i tre malteve të ndryshme spyside si dhe i shkëlqyer për t’u miksuar. I butë, i ëmbël dhe shumë i lehtë për t’u pirë.