Home > Portfolio > HoReCa > Tullamore Dew

Tullamore Dew

Tullamore Dew është nje blend kumbues Irlandez, sidomos në tregjet e jashtme, ku ai është i dyti pas Jameson. Shumë i pranueshëm.