Home > Portfolio > HoReCa > Martini

Martini

Tullamore Dew është një përzierje popullore Irlandeze, sidomos në tregjet e jashtme, ku ai është i dyti pas Jameson-it. Shumë i pranueshëm.